Programma onderdelenoverzicht

Key events

HollandDelta WWIC18 betekent 5 dagen inspireren, creëren en leren. Informatie opdoen over de laatste (gebieds- en destinatie-) ontwikkelingen in de Rijn Maas delta, het National Park en het Global Geopark. Er is ruimte om nieuwe initiatiefnemers te ontmoeten en beter te leren kennen.

Kickoff

Maandag 12 maart in Zinder
In de ochtend vanaf 10 uur de Keynote met een reis langs initiatieven, die tastbaar maken Waarom? Hoe? en Wat?
Initiatieven worden verbonden in tijd en ruimte en er worden stippen op de horizon geduid, die uitdagen om een rol te pakken in co-creatie en samen de toekomst van de Rijn Maas delta vorm te geven.

Labs in de Werkplaats

Maandag-Vrijdag, maart 12-16 in Zinder, Stadhuis Tiel en Bellevue Tiel.
De hele week zijn er Labs in de Werkplaats (de grote zaal van Zinder) in de vorm van ontwerpateliers om de Rijn Maas delta vanuit verschillende perspectieven opnieuw vorm te geven. Er zullen zg Hackathons worden gehouden met verschillende riviertakken. Bijvoorbeeld een Oude IJssel Lab op dinsdag 13 maart, een Waal Lab op donderdag 15 maart en een Linge Lab op vrijdag 16 maart. Er zal een Delta Lab op maandag 12 maart zijn om samen de Rijn Maas delta naar een Geopark op wereldniveau te co-creëren. Op woensdag 14 maart zal er een Delta-Netwerk Lab zijn gericht op het verbinden van allerlei onderdelen in het landschap; bijv landmarks, routes, transferia, mobiliteit, vormen van bewegen of sporten als beleving van het landschap.

Experts en liefhebbers op gebied van erfgoed, natuur, landschap, komen hun kennis delen. Er wordt gewerkt in blokken van 90 minuten. Tijdens een blok worden 1 of 2 zg “Games” gedaan, waarbij gericht wordt gewerkt aan een bepaalde opdracht of concept. Resultaten per blok worden samengebracht op borden in de centrale Agora ruimte, waar deelnemers samenzijn voor en na de sessies. De Labs in de Werkplaats lopen parallel met de Sessies, die in Agora of in het Auditorium (trap naast Agora) worden gehouden. De starttijden van de blokken zijn 9.30, 11.00, 13.30 en 15.00 uur. Het is dus mogelijk om zelf een persoonlijk programma samen te stellen met daarin Labs in de Werkplaats onderdelen en Sessies in opeenvolgende blokken.

Sessies

Maandag-Vrijdag, maart 12-16 in Zinder.
Professionals, ondernemers, vrijwilligers laten zien waar ze voor staan in de transformatie naar een duurzame Rijn Maas delta. Inleiders inspireren door hun inzichten te delen en uit te dagen om mee te doen. Partners verbinden door een doorkijk te geven op hoe win-win posities kunnen ontstaan door samen te werken. De sessies lopen parallel met de Labs in de Werkplaats. De starttijden van de blokken zijn 9.30, 11.00, 13.30 en 15.00 uur. Het is dus mogelijk om een persoonlijk programma samen te stellen met daarin Sessies en Labs in de Werkplaats onderdelen.

Matchmaking

Maandag-Vrijdag, maart 12-16 in Zinder en Bellevue Tiel.
Er zijn matchmaking mogelijkheden voor ondernemers, professionals en vrijwilligers, die in de Rijn Maas delta iets specifieks aanbieden en daarvoor verbinding zoeken met partijen, die een ondersteuning bieden om diensten uit te rollen of onder de aandacht van clientèle te brengen.

Get Together

Maandag-Vrijdag, maart 12-16 in Zinder en Bellevue Tiel.
De hele week zijn er locaties en momenten om anderen te ontmoeten tijdens WWIC18 in Zinder of in Bellevue. Vanaf 9 uur is er registratie met koffie of thee. Tijdens de lunch en na 16:30 uur als deelnemers samenkomen in Bellevue.

Bash

De hele week zijn er expressies van kunst, cultuur, literatuur over de Rijn Maas delta verspreid over de locaties van Zinder.

Tijden

Dagelijks is Zinder vanaf 9 uur open voor registratie. Om 9.30 uur start dagelijks het programma (Op maandag om 10 uur). Lunch is dagelijks tussen 12:30 – 13:30 uur in Bellevue. Na 16:30 uur zijn de deelnemers en inleiders van WWIC18 welkom in Bellevue voor een drankje en een hapje.

Maandag 12 maart 2018

TijdNamenOnderwerp
10:00-11.00Gepco de Kruijff (HollandDelta)Keynote

Het actuele overall verhaal van de destinatie Rijn-Maasdelta. Het werken aan het Global Geopark Rijn-Maasdelta komt nadrukkelijk aan bod.
11.00-12.30Jolanda van den Berg en Ton Lammers (Struincoaching HetPad.nl)Natuurbeleving Dreumelse Waard met struincoaches

De Dreumelse Waard wordt met veel eigen beelden tot leven gebracht door struincoaches Jolanda en Ton. Een natuurbeleving die garant staat voor ont-stressing, gezellige ontspanning, vrijheid en ruimte. U krijgt een kleurrijk en op het seizoen afgestemd overzicht van een van de grotere natuurgebieden langs de Waal, onderdeel van het Nationaal Park en Geopark waaraan we werken. U kunt meedoen met ontspanningsoefeningen die ook tijdens de struintocht aan bod komen.
13.30-15.00Ans Jager (Dorp aan Rivier (theater))Julius Caesar aan de Maas brengt historie tot leven

Vanuit ervaring met grote en kleine theaterproducties op bijzondere locaties vertelt Ans Jager over het op handen zijnde openlucht-muziektheaterspektakel Julius Caesar aan de Maas, het tot leven brengen van streekgebonden historische verhalen en de impact daarvan op de aantrekkingskracht, sociaal leven en het toerisme in een gebied. U kunt vragen stellen, waarbij ook organisatorische hobbels aan bod kunnen komen. Ans Jager is productieleider, schrijver en regisseur.
13.30-15.00Corry Derksen (Stichting Kerk Heesselt)Geschiedenis en herbestemming kerk Heesselt aan de Waal

De kerk van Heesselt heeft een eeuwenoude geschiedenis, maar sinds de ontkerkelijking komen steeds minder mensen naar een dienst. Op den duur wordt het voortbestaan van de kerkelijke gemeente betwijfeld. Wat doe je dan met het fraaie Rijksmonument? In Heesselt is een groepje niet kerkelijk betrokkenen actief om het een gedeeltelijke herbestemming te geven. Hoe? Kom luisteren naar de bijzondere plannen.
15.00-16.30Joke van den Ban (Mappelle - fruithoveniersbedrijf)Een Betuwse traditie: fruitteelt!

Hoe mooie fruitbomen op te kweken en te integreren in dit landschap

Fruitteelt hoort bij de Betuwe. En natuurlijk teelt men fruit zo efficiënt mogelijk: met laagstambomen. Maar met hoogstambomen kunnen we dit landschap wel verfraaien. Ze horen ook bij de Betuwe, hebben er eeuwen gestaan. Kom horen wat deze bomen nodig hebben, welke geschikt zijn en hoe zij een gevarieerd landschap waarborgen.
15.00-16.30Kars Veling (Natuur- en Vogelwacht Culemborg)Meer kleur in de stad

Er wordt veel gesproken over meer groen in de stad, maar deze presentatie gaat over meer kleur! Het groen moet boeiender en
biodiverser worden en dat kan ook. Door aandacht voor planten en dieren in braakliggende stukken, bedrijventerreinen,
groenstroken, bermen, daken, waterberging en privétuinen. Door goede inrichting en beheer kan de stad een prachtig leefgebied
zijn voor vlinders, bijen, vogels en nog veel meer!
Groot deel van de dagGerard Doornbos (Terra Practicus)Wat zit er onder de grond?

Bodemdeskundige Gerard laat bodems zien. Hij heeft verschillende grondsoorten met een mooi verhaal. Wil je iets van eigen bodem, bodemvondsten als zwerfstenen of fossielen weten? Neem wat mee en vraag Gerard.

Dinsdag 13 maart 2018

TijdNamenOnderwerp
9.30-11.00Kim Cohen (Universiteit Utrecht )Van gewest tot gewest - vierluik van gebieden in de delta, een kruisvergelijking

De Betuwe, het IJsseldal, Het Groene Hart en De Biesbosch: welke gemene delers zijn er tussen deze gebieden zo al? Hoe hangen ze samen in een groter verband? Vanuit ontstaan
gedacht, vanuit menselijk gebruik gedacht, vanuit 21ste eeuwse optiek bezien. Hoe
rijmt dat allemaal met de Geoparkgedachte? Wat vindt u? Uitgaande van presentatiemateriaal voortkomend uit mijn werk aan de Universiteit Utrecht, zal ik een vierluik van gebieden in de delta presenteren en
ze onderling vergelijken, vervolgens gaan we interactief aan de gang.
11.00-12.30Joline de Weerdt (IVN)Schone Rivieren: geen plastic afval meer via rivieren naar zee!

Wereldwijd sterven jaarlijks miljoenen zeedieren door afval in zee. Door het samenkomen van een aantal grote rivieren is Nederland één van de grootste afvoerputjes van Europa. IVN Natuureducatie, Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee bundelen de krachten en zetten zich in voor schone uiterwaarden en rivieren in Nederland. Onze droom: geen plastic afval meer via rivieren naar zee. Daarom pakken we plastic soep bij de bron aan door: onderzoeken, opruimen, ontdekken en oplossen.
11.00-12.30Servaas Beunk (3 Oever Festival)De Festivaliseringstrend: mogelijkheden voor de Delta, het 3 Oever Festival als voorbeeld

Het 3 Oever Festival is ontstaan vanuit de wens de Gelderse Poort toeristisch op de kaart te zetten. Hierbij wordt als trekker de relatie en combinatie van natuur en cultuur gebruikt. Waar liggen mogelijkheden voor ondernemers, cultuurbeoefenaars, bewoners en (festival)bezoekers? Hoe zijn de natuurlijke en bestuurlijke grenzen (zoals de rivier, maar ook gemeenten en natie) om te zetten naar mogelijkheden in plaats van moeilijkheden. Wat zijn de grenzen van de festivalgroei? We onderzoeken hoe we dit de komende jaren verder kunnen ontwikkelen.
13.30-15.00Kasper Heineke (Kaspadre’s Praktische & Artistieke Diensten)Aarden in de Uiterwaarden

Aarden in de Uiterwaarden is bedoeld om kinderen meer van de natuur te laten genieten in tijden van toenemende beeldscherm cultuur. Belangrijkste motief: kinderen een onvergetelijke jeugdherinnering meegeven en ze laten struinen en ravotten. De natuur heeft kinderen alles te bieden als het gaat om ontwikkeling. Er ontstaat een waardevolle groepsdynamiek. In deze sessie is ook aandacht voor: Hoe keren we het tij tegen de toenemende plastic troep in onze rivieren?
13.30-15.00Michael WitjesGebiedseigen fruitrassen

Fruitbomenexpert Michael Witjes neemt je mee in de wereld van appel- en perenrassen. In de Rijn-Maasdelta zijn talloze (bijna vergeten) fruitrassen. Daar kunnen we bij de inrichting van de regio veel meer mee doen, maar dan moet je wel weten wat en hoe je dat doet en waar je voor kiest. Witjes illustreert dit aan de hand van beelden en zijn recent gestarte boomgaard Appelland in Elst (aan de Linge).
15.00-16.30Jos Bregman (Nature Access)Slowly Exploding Trees - A performance for Nature Access. Een artistieke kwaliteit in de Rijn-Maasdelta.

Jos Bregman, kunstenaar, laat zien hoe zijn performance Slowly Exploding Trees leidt tot een groter en beter stedelijk bos dat belangrijke systeemdiensten vervult en afgestemd is op de nieuwe manieren waarmee we uit zon, wind en water energie gaan winnen. Dit bos levert ook grondstof: lokaal hout van hoge kwaliteit. Het resultaat is een nieuwe lokale, ambachtelijke economie met functies waarin werknemers veel bewegen en met de handen werken. De lokale afzetmarkt is ook ontwikkeld: de ambachtsmensen leveren producten ten behoeve van stadspromotie, relatiegeschenken, bouw, opleidingen, souvenirs, cadeaus, public relations, reclame. U kunt aansluitend mee met een wandeling van een uur naar imposante, oude bomen.
15.00-16.30Emiel van Schaijk (Betuwse molens)Molens en molenaars: (im) materieel erfgoed

Molens en molenaars: het een kan niet zonder het ander; stilstand is achteruitgang. Het ambacht van molenaar wordt behouden voor de toekomst.
Molens zijn beeldbepalende monumenten die op gunstige plaatsen zijn gebouwd voor een optimale windvang. Leer meer over het vak van korenmolenaar en wat hierbij komt kijken: wat doe je tijdens een windvlaag en hoe wordt het maalproces hierdoor beïnvloed? Is al het graan geschikt voor gebruik in brood? Hoeveel wind heb je nodig om te kunnen malen en wat komt er nog meer bij kijken?

Woensdag 14 maart 2018

TijdNamenOnderwerp
9.30-11.00Rien Wesseling (Roeivereniging Leerdam)Mensen verbinden aan het landschap en de samenleving

Bij deze roeivereniging langs de Linge komen mensen sporten, maar het is meer dan roeien alleen. De roeiers bewegen zich in het landschap en beleven prachtige deltanatuur. De roeivereniging is ook een sociale verbinder, in de regio en met jeugd bijvoorbeeld. Rien Wesseling gaat graag het gesprek aan over de vele mogelijkheden die verenigingen bieden.
9.30-11.00Ineke Schaper (Schaper Vizie)Met een struincoach op pad langs de rivier naar vitaliteit en duurzame inzetbaarheid

De riviernatuur vormt een geweldige bron van inspiratie voor mens en organisatie. Struincoaches langs het Struinpad (Millingen tot kust) bieden struincoaching aan voor preventie en herstel van stress en burn-out. De permanente aanwezigheid van de brede rivier, de ruige riviernatuur en de afwezigheid van een gemarkeerd pad maken het lopen op het Struinpad tot een unieke en avontuurlijke ervaring. In combinatie met struincoaching vormt dit een krachtig medicijn; 'Herstel om de hoek'!
11.00-12.30Jettie van den Houdt (Samen Leren)Hoe maken we de ervaringen van de bezoekers aan de Rijn-Maasdelta tot iets bijzonders?

Iedereen heeft een beeld bij de Rijn-Maasdelta en zal met een eigen verwachting naar het gebied komen om te genieten. Maar wat zijn de unieke kwaliteiten van dit gebied? Hoe kunnen recreatieondernemers, natuurgidsen en anderen de ervaring van de bezoeker verrijken, verdiepen? Tijdens deze sessie gaan we antwoorden trachten te vinden die ons verder helpen. De bezoeker wordt als het ware een bril opgezet waardoor het gebied gaat leven in geologisch, cultuurhistorisch en ecologisch opzicht. De verborgen kwaliteiten van het deltalandschap worden herkend en beleefd.
11.00-12.30Henk Visscher (Landschapsmuseum Telluris)Bijzondere landschapswaarden van de Drechtstreek
13.30-15.00Berno Strootman (Rijksadviseur fysieke leefomgeving)Ruimtelijke opgaven in de Rijn-Maasdelta

Landschapsarchitect Berno Strootman gaat in een Werkplaatslab in op actuele en toekomstige ruimtelijke opgaven in de Rijn-Maasdelta.
15.00-16.30 Ien Stijns (Slot Loevestein)Het succes van de Vestingdriehoek

De Vestingdriehoek is een toeristisch samenwerkingsverband tussen Gorinchem,
Woudrichem, Slot Loevestein en Fort Vuren met als verbindende factor de veerdienst die u van de ene naar de andere locatie vervoert. Door het toevoegen van veerdiensten zijn nieuwe en verrassende samenwerkingen ontstaan.
15.00-16.30 Jettie van den Houdt en Ineke Schaper (Samen Leren en Schaper Vizie)Op pad langs de rivier voor vitaliteit en een bijzondere ervaring

Kom even tot rust langs de rivier de Waal. We gaan wandelen aan de oever van deze rivier. Je ervaart aan den lijve waar het ook alweer om gaat in de Rijn Maas Delta. Tevens krijg je een voorproefje van wandelen met een struincoach en de effecten die dat op je vitaliteit kan hebben. Laat de stress van je drukke leven even achter je en geniet van deze begeleide wandeling.

Donderdag 15 maart 2018

TijdNamenOnderwerp
9.30-11.00Marijke van Eijkeren (Marijke van Eijkeren Tekst en Beeld)Het landschap van de Kromme Rijn
Aan de hand van foto’s uit het boek ‘Kromme Rijn: het landschap’ brengt Marijke van Eijkeren de rijke historie, het cultureel erfgoed en de gevarieerde natuur van het
Kromme Rijnlandschap in beeld. Hoe heeft de Kromme Rijn, ooit de hoofdstroom van de Rijn, het landschap gevormd en hoe kun je dit terugzien in het landschap. In het kort vertelt ze over de totstandkoming van het boek en hoe dit kan bijdragen aan kennis over en behoud van het landschap.
9.30-11.00Bob van der Meij (Richtlijn Geodesie B.V.)Drones: De vliegende alleskunners

De ontwikkeling en potentie van drones lijkt bijna oneindig. Dankzij hun ogenschijnlijk snelle en flexibele inzetbaarheid, óók op onbereikbare en onveilige locaties, groeit het aantal toepassingen met de dag. Denk bijvoorbeeld aan inspecties van objecten en dijken, het 3D inmeten van gebieden, ondersteuning bij calamiteiten, precisielandbouw, projectmonitoring, surveillance, PR, etc.
Waar staan we nu en wat is er mogelijk? Waar gaat het heen? Welke kansen zijn er voor u en wat komt er kijken bij de inzet van deze innovatie.
11.00-12.30Marc Westermann (Wetlandwacht Vogelbescherming)Nieuwe natuur!

Beleef met een wetlandwacht vogels langs de dijk van Tiel naar Waardenburg. Presentatie over natuurontwikkelingen en plannen in onze Rijn-Maasdelta; dijkversterking en ruimte voor de rivier toegespitst op de herinrichting Heesseltse Uiterwaarden. Er ontstaat een vogelrijk natuurgebied, met natuurlijke graslanden, plassen
en rietmoerassen. Tegelijkertijd streeft deze wetlandwacht van de Vogelbescherming naar de realisering van een vogelinformatiecentrum met vogelkijkhut in de uiterwaarden als meekoppelkans.
11.00-12.30Lies Kamerbeek en Annemieke Jansen (NME Rivierenland)Natuur en Milieu Edutainment in Rivierenland

NME, kun je dat eten?? We stellen ons graag voor. NME Rivierenland laat jong en oud op een uitdagende wijze ontdekken wat het Rivierenland zo bijzonder maakt. We leveren edutainment in natuur, landschap en cultuurhistorie: dwalen en struinen, ontdekken en ervaren, spannend met alle zintuigen op scherp speuren naar dieren, planten en meer. We brengen een paar verrassend eenvoudige dingen mee waarmee we ook uw zintuigen prikkelen. Kom het ervaren.
11.00-12.30William van de Akker (Dijkmagazijn Beuningen)Groen biedt kansen voor gezonde activiteiten

De prachtige natuur in de delta biedt volop kansen voor gezondheid!
Aangetoond is dat groen sterk bijdraagt aan zowel fysieke als mentale gezondheid van bezoekers. Daar is meer behoefte aan. Bezoekerscentrum Het Dijkmagazijn in Beuningen richt zich met uiteenlopende activiteiten op gezondheid. De presentatie informeert over de voordelen van natuurrijk groen op gezondheid, de uitgevoerde activiteiten, het netwerk waarin deze worden uitgevoerd en nieuwe mogelijkheden die er zijn.
13.30-15.00Roemer Daalderop (Stichting Tiel Maritiem)Kennis delen met de overheid: een kwestie van vertrouwen
Misschien staat u ook aan de vooravond van groeien? In deze interactieve workshop wordt het verloop van een evenement verteld.
TIEL MARITIEM viert haar eerste lustrum. Hoe is het gegroeid van 2 pontonnetjes naar een publiekstrekker voor de regio? Welke partners spelen een rol en hoe kom je naast de bestuurder te staan. Van subsidieafhankelijk naar verdienmodel, samen met de lokale overheid en ondernemers. Vraaggestuurde workshop: uw vraag staat centraal.
15.00-16.30Henry Mentink (Veerhuis Varik)DeelGenootschap

De kracht van het Deelgenootschap is dat het niet juridisch is en zich toch respectvol verhoudt tot de huidige maatschappij en waar nodig en wettelijk verplicht kan een “gewone” stichting, BV of coöperatie fungeren als veerpont van de huidige naar de wensbeeld maatschappij. Al meerdere organisaties hebben zich gemeld om een DG te mogen vormen. We voelen dan ook dat dit een goede oplossing is voor mensen/organisatie met idealen die ondervinden dat zij hun ambities niet kwijt kunnen in de bestaande juridische structuren.
15.00-16.30Henry Mentink (Veerhuis Varik)UNO-box (3D bedrijfsplan)

Dit 3D bedrijfsplan is een klein kunstwerk en heeft magische aantrekkingskracht. En dat niet alleen, het brengt je nieuwe inzichten die jouw ideeën kunnen verrijken en verdiepen. De buitenkant van organisaties wordt vertaald naar de binnenkant en andersom. De Uno-box verbindt twee werelden en heeft bovendien een tweede verdienmodel.

Vrijdag 16 maart 2018

TijdNamenOnderwerp
9.30-11.00Rico Tönis (Rijkswaterstaat)De rivierbodem, onzichtbaar maar niet onbelangrijk

Rijkswaterstaat beheert het riviersysteem de Rijntakken nu al meer dan 200 jaar. Het rivierbeheer was zelfs de oorspronkelijke aanleiding om Rijkswaterstaat op te richten. De rivierbodem is belangrijk voor de werking van de rivier: zij is dynamisch en beïnvloedt diverse rivierfuncties, zoals de doorgaande vaarroute tussen Rotterdam en Duitsland. De dynamiek van de rivierbodem zet ook rivierfuncties onder druk, daarom beheert Rijkswaterstaat de bodem. Dit aspect van rivierbeheer speelt zich letterlijk onderwater af en is daarom redelijk onbekend. Voor Rico Tönis is dit de reden om het verhaal te vertellen over het beheer van de rivierbodem: zij is onzichtbaar, maar niet onbelangrijk.
11.00-12.30Domaes Braber (Braber BushWise)De natuur en jij, een verloren band?

Een korte introductie in Bushcraft. De natuur heeft veel meer te bieden dan we op het eerste gezicht waarnemen. We gaan ontdekken dat de natuur ons veel meer kan bieden dan wat we heden ten dage gebruiken, maar slechts een generatie voor de Tweede
Wereldoorlog nog vrij algemene kennis was.
11.00-12.30Johan Caneel en Johan Struwe (Visgidsen)Visgidsen, de ambassadeurs voor de sportvisserij

De grote betekenis van de sportvisserij inzake de duurzaamheid, recreatieve - en economische waarde in de Nederlandse rivieren delta komt onder meer tot uitdrukking in de rol die visgidsen daarin spelen.
13.30-15.00Jos Bregman (Nature Access)Slowly Exploding Trees - A performance for Nature Access. Een artistieke kwaliteit in de Rijn-Maasdelta.

Jos Bregman, kunstenaar, laat zien hoe zijn performance Slowly Exploding Trees leidt tot een groter en beter stedelijk bos dat belangrijke systeemdiensten vervult en afgestemd is op de nieuwe manieren waarmee we uit zon, wind en water energie gaan winnen. Dit bos levert ook grondstof: lokaal hout van hoge kwaliteit. Het resultaat is een nieuwe lokale, ambachtelijke economie met functies waarin werknemers veel bewegen en met de handen werken. De lokale afzetmarkt is ook ontwikkeld: de ambachtsmensen leveren producten ten behoeve van stadspromotie, relatiegeschenken, bouw, opleidingen, souvenirs, cadeaus, public relations, reclame. U kunt aansluitend mee met een wandeling van een uur naar imposante, oude bomen.
13.30-15.00Kasper Heineke (Kaspadre’s Praktische & Artistieke Diensten)Aarden in de Uiterwaarden

Aarden in de Uiterwaarden is bedoeld om kinderen meer van de natuur te laten genieten in tijden van toenemende beeldscherm cultuur. Belangrijkste motief: kinderen een onvergetelijke jeugdherinnering mee te geven en ze laten struinen en ravotten. De natuur heeft kinderen alles te bieden als het gaat om ontwikkeling. Er ontstaat een waardevolle groepsdynamiek. In deze sessie is ook aandacht voor: Hoe keren we het tij tegen de toenemende plastic troep in onze rivieren?
Groot deel van de dagGerard Doornbos (Terra Practicus)Wat zit er onder de grond?
Bodemdeskundige Gerard laat bodems zien. Hij heeft verschillende grondsoorten met een mooi verhaal. Wil je iets van eigen bodem, bodemvondsten als zwerfstenen of fossielen weten? Neem wat mee en vraag Gerard.