HollandDelta

Enterprise HollandDelta brengt publieke en private partijen samen om ambities voor een veilige en duurzame Rijn Maas delta te verbinden. Dit doen we door samen met creatieve en veerkrachtige bewoners het verhaal van de oer-delta te vertalen naar het heden. Dit  vormt de basis voor de duurzame ontwikkeling van de delta en een gedeelde toekomst. Rijn Maas delta National Park en Rijn Maas delta Global Geopark worden ingezet om energie te richten en voortgang richting een wenkend perspectief tastbaar te maken.