TijdNamenOnderwerp
9.30-11.00Rico Tönis (Rijkswaterstaat)De rivierbodem, onzichtbaar maar niet onbelangrijk

Rijkswaterstaat beheert het riviersysteem de Rijntakken nu al meer dan 200 jaar. Het rivierbeheer was zelfs de oorspronkelijke aanleiding om Rijkswaterstaat op te richten. De rivierbodem is belangrijk voor de werking van de rivier: zij is dynamisch en beïnvloedt diverse rivierfuncties, zoals de doorgaande vaarroute tussen Rotterdam en Duitsland. De dynamiek van de rivierbodem zet ook rivierfuncties onder druk, daarom beheert Rijkswaterstaat de bodem. Dit aspect van rivierbeheer speelt zich letterlijk onderwater af en is daarom redelijk onbekend. Voor Rico Tönis is dit de reden om het verhaal te vertellen over het beheer van de rivierbodem: zij is onzichtbaar, maar niet onbelangrijk.
11.00-12.30Domaes Braber (Braber BushWise)De natuur en jij, een verloren band?

Een korte introductie in Bushcraft. De natuur heeft veel meer te bieden dan we op het eerste gezicht waarnemen. We gaan ontdekken dat de natuur ons veel meer kan bieden dan wat we heden ten dage gebruiken, maar slechts een generatie voor de Tweede
Wereldoorlog nog vrij algemene kennis was.
11.00-12.30Johan Caneel en Johan Struwe (Visgidsen)Visgidsen, de ambassadeurs voor de sportvisserij

De grote betekenis van de sportvisserij inzake de duurzaamheid, recreatieve - en economische waarde in de Nederlandse rivieren delta komt onder meer tot uitdrukking in de rol die visgidsen daarin spelen.
13.30-15.00Jos Bregman (Nature Access)Slowly Exploding Trees - A performance for Nature Access. Een artistieke kwaliteit in de Rijn-Maasdelta.

Jos Bregman, kunstenaar, laat zien hoe zijn performance Slowly Exploding Trees leidt tot een groter en beter stedelijk bos dat belangrijke systeemdiensten vervult en afgestemd is op de nieuwe manieren waarmee we uit zon, wind en water energie gaan winnen. Dit bos levert ook grondstof: lokaal hout van hoge kwaliteit. Het resultaat is een nieuwe lokale, ambachtelijke economie met functies waarin werknemers veel bewegen en met de handen werken. De lokale afzetmarkt is ook ontwikkeld: de ambachtsmensen leveren producten ten behoeve van stadspromotie, relatiegeschenken, bouw, opleidingen, souvenirs, cadeaus, public relations, reclame. U kunt aansluitend mee met een wandeling van een uur naar imposante, oude bomen.
13.30-15.00Kasper Heineke (Kaspadre’s Praktische & Artistieke Diensten)Aarden in de Uiterwaarden

Aarden in de Uiterwaarden is bedoeld om kinderen meer van de natuur te laten genieten in tijden van toenemende beeldscherm cultuur. Belangrijkste motief: kinderen een onvergetelijke jeugdherinnering mee te geven en ze laten struinen en ravotten. De natuur heeft kinderen alles te bieden als het gaat om ontwikkeling. Er ontstaat een waardevolle groepsdynamiek. In deze sessie is ook aandacht voor: Hoe keren we het tij tegen de toenemende plastic troep in onze rivieren?
Groot deel van de dagGerard Doornbos (Terra Practicus)Wat zit er onder de grond?
Bodemdeskundige Gerard laat bodems zien. Hij heeft verschillende grondsoorten met een mooi verhaal. Wil je iets van eigen bodem, bodemvondsten als zwerfstenen of fossielen weten? Neem wat mee en vraag Gerard.

Het programma blijft de komende dagen uitgebreid worden met meer (werk)sessies.