TijdNamenOnderwerp
9.30-11.00Marijke van Eijkeren (Marijke van Eijkeren Tekst en Beeld)Het landschap van de Kromme Rijn
Aan de hand van foto’s uit het boek ‘Kromme Rijn: het landschap’ brengt Marijke van Eijkeren de rijke historie, het cultureel erfgoed en de gevarieerde natuur van het
Kromme Rijnlandschap in beeld. Hoe heeft de Kromme Rijn, ooit de hoofdstroom van de Rijn, het landschap gevormd en hoe kun je dit terugzien in het landschap. In het kort vertelt ze over de totstandkoming van het boek en hoe dit kan bijdragen aan kennis over en behoud van het landschap.
9.30-11.00Bob van der Meij (Richtlijn Geodesie B.V.)Drones: De vliegende alleskunners

De ontwikkeling en potentie van drones lijkt bijna oneindig. Dankzij hun ogenschijnlijk snelle en flexibele inzetbaarheid, óók op onbereikbare en onveilige locaties, groeit het aantal toepassingen met de dag. Denk bijvoorbeeld aan inspecties van objecten en dijken, het 3D inmeten van gebieden, ondersteuning bij calamiteiten, precisielandbouw, projectmonitoring, surveillance, PR, etc.
Waar staan we nu en wat is er mogelijk? Waar gaat het heen? Welke kansen zijn er voor u en wat komt er kijken bij de inzet van deze innovatie.
11.00-12.30Marc Westermann (Wetlandwacht Vogelbescherming)Nieuwe natuur!

Beleef met een wetlandwacht vogels langs de dijk van Tiel naar Waardenburg. Presentatie over natuurontwikkelingen en plannen in onze Rijn-Maasdelta; dijkversterking en ruimte voor de rivier toegespitst op de herinrichting Heesseltse Uiterwaarden. Er ontstaat een vogelrijk natuurgebied, met natuurlijke graslanden, plassen
en rietmoerassen. Tegelijkertijd streeft deze wetlandwacht van de Vogelbescherming naar de realisering van een vogelinformatiecentrum met vogelkijkhut in de uiterwaarden als meekoppelkans.
11.00-12.30Lies Kamerbeek en Annemieke Jansen (NME Rivierenland)Natuur en Milieu Edutainment in Rivierenland

NME, kun je dat eten?? We stellen ons graag voor. NME Rivierenland laat jong en oud op een uitdagende wijze ontdekken wat het Rivierenland zo bijzonder maakt. We leveren edutainment in natuur, landschap en cultuurhistorie: dwalen en struinen, ontdekken en ervaren, spannend met alle zintuigen op scherp speuren naar dieren, planten en meer. We brengen een paar verrassend eenvoudige dingen mee waarmee we ook uw zintuigen prikkelen. Kom het ervaren.
11.00-12.30William van de Akker (Dijkmagazijn Beuningen)Groen biedt kansen voor gezonde activiteiten

De prachtige natuur in de delta biedt volop kansen voor gezondheid!
Aangetoond is dat groen sterk bijdraagt aan zowel fysieke als mentale gezondheid van bezoekers. Daar is meer behoefte aan. Bezoekerscentrum Het Dijkmagazijn in Beuningen richt zich met uiteenlopende activiteiten op gezondheid. De presentatie informeert over de voordelen van natuurrijk groen op gezondheid, de uitgevoerde activiteiten, het netwerk waarin deze worden uitgevoerd en nieuwe mogelijkheden die er zijn.
13.30-15.00Roemer Daalderop (Stichting Tiel Maritiem)Kennis delen met de overheid: een kwestie van vertrouwen
Misschien staat u ook aan de vooravond van groeien? In deze interactieve workshop wordt het verloop van een evenement verteld.
TIEL MARITIEM viert haar eerste lustrum. Hoe is het gegroeid van 2 pontonnetjes naar een publiekstrekker voor de regio? Welke partners spelen een rol en hoe kom je naast de bestuurder te staan. Van subsidieafhankelijk naar verdienmodel, samen met de lokale overheid en ondernemers. Vraaggestuurde workshop: uw vraag staat centraal.
15.00-16.30Henry Mentink (Veerhuis Varik)DeelGenootschap

De kracht van het Deelgenootschap is dat het niet juridisch is en zich toch respectvol verhoudt tot de huidige maatschappij en waar nodig en wettelijk verplicht kan een “gewone” stichting, BV of coöperatie fungeren als veerpont van de huidige naar de wensbeeld maatschappij. Al meerdere organisaties hebben zich gemeld om een DG te mogen vormen. We voelen dan ook dat dit een goede oplossing is voor mensen/organisatie met idealen die ondervinden dat zij hun ambities niet kwijt kunnen in de bestaande juridische structuren.
15.00-16.30Henry Mentink (Veerhuis Varik)UNO-box (3D bedrijfsplan)

Dit 3D bedrijfsplan is een klein kunstwerk en heeft magische aantrekkingskracht. En dat niet alleen, het brengt je nieuwe inzichten die jouw ideeën kunnen verrijken en verdiepen. De buitenkant van organisaties wordt vertaald naar de binnenkant en andersom. De Uno-box verbindt twee werelden en heeft bovendien een tweede verdienmodel.

Het programma blijft de komende dagen uitgebreid worden met meer (werk)sessies.