TijdNamenOnderwerp
9.30-11.00Kim Cohen (Universiteit Utrecht )Van gewest tot gewest - vierluik van gebieden in de delta, een kruisvergelijking

De Betuwe, het IJsseldal, Het Groene Hart en De Biesbosch: welke gemene delers zijn er tussen deze gebieden zo al? Hoe hangen ze samen in een groter verband? Vanuit ontstaan
gedacht, vanuit menselijk gebruik gedacht, vanuit 21ste eeuwse optiek bezien. Hoe
rijmt dat allemaal met de Geoparkgedachte? Wat vindt u? Uitgaande van presentatiemateriaal voortkomend uit mijn werk aan de Universiteit Utrecht, zal ik een vierluik van gebieden in de delta presenteren en
ze onderling vergelijken, vervolgens gaan we interactief aan de gang.
11.00-12.30Joline de Weerdt (IVN)Schone Rivieren: geen plastic afval meer via rivieren naar zee!

Wereldwijd sterven jaarlijks miljoenen zeedieren door afval in zee. Door het samenkomen van een aantal grote rivieren is Nederland één van de grootste afvoerputjes van Europa. IVN Natuureducatie, Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee bundelen de krachten en zetten zich in voor schone uiterwaarden en rivieren in Nederland. Onze droom: geen plastic afval meer via rivieren naar zee. Daarom pakken we plastic soep bij de bron aan door: onderzoeken, opruimen, ontdekken en oplossen.
11.00-12.30Servaas Beunk (3 Oever Festival)De Festivaliseringstrend: mogelijkheden voor de Delta, het 3 Oever Festival als voorbeeld

Het 3 Oever Festival is ontstaan vanuit de wens de Gelderse Poort toeristisch op de kaart te zetten. Hierbij wordt als trekker de relatie en combinatie van natuur en cultuur gebruikt. Waar liggen mogelijkheden voor ondernemers, cultuurbeoefenaars, bewoners en (festival)bezoekers? Hoe zijn de natuurlijke en bestuurlijke grenzen (zoals de rivier, maar ook gemeenten en natie) om te zetten naar mogelijkheden in plaats van moeilijkheden. Wat zijn de grenzen van de festivalgroei? We onderzoeken hoe we dit de komende jaren verder kunnen ontwikkelen.
13.30-15.00Kasper Heineke (Kaspadre’s Praktische & Artistieke Diensten)Aarden in de Uiterwaarden

Aarden in de Uiterwaarden is bedoeld om kinderen meer van de natuur te laten genieten in tijden van toenemende beeldscherm cultuur. Belangrijkste motief: kinderen een onvergetelijke jeugdherinnering meegeven en ze laten struinen en ravotten. De natuur heeft kinderen alles te bieden als het gaat om ontwikkeling. Er ontstaat een waardevolle groepsdynamiek. In deze sessie is ook aandacht voor: Hoe keren we het tij tegen de toenemende plastic troep in onze rivieren?
13.30-15.00Michael WitjesGebiedseigen fruitrassen

Fruitbomenexpert Michael Witjes neemt je mee in de wereld van appel- en perenrassen. In de Rijn-Maasdelta zijn talloze (bijna vergeten) fruitrassen. Daar kunnen we bij de inrichting van de regio veel meer mee doen, maar dan moet je wel weten wat en hoe je dat doet en waar je voor kiest. Witjes illustreert dit aan de hand van beelden en zijn recent gestarte boomgaard Appelland in Elst (aan de Linge).
15.00-16.30Jos Bregman (Nature Access)Slowly Exploding Trees - A performance for Nature Access. Een artistieke kwaliteit in de Rijn-Maasdelta.

Jos Bregman, kunstenaar, laat zien hoe zijn performance Slowly Exploding Trees leidt tot een groter en beter stedelijk bos dat belangrijke systeemdiensten vervult en afgestemd is op de nieuwe manieren waarmee we uit zon, wind en water energie gaan winnen. Dit bos levert ook grondstof: lokaal hout van hoge kwaliteit. Het resultaat is een nieuwe lokale, ambachtelijke economie met functies waarin werknemers veel bewegen en met de handen werken. De lokale afzetmarkt is ook ontwikkeld: de ambachtsmensen leveren producten ten behoeve van stadspromotie, relatiegeschenken, bouw, opleidingen, souvenirs, cadeaus, public relations, reclame. U kunt aansluitend mee met een wandeling van een uur naar imposante, oude bomen.
15.00-16.30Emiel van Schaijk (Betuwse molens)Molens en molenaars: (im) materieel erfgoed

Molens en molenaars: het een kan niet zonder het ander; stilstand is achteruitgang. Het ambacht van molenaar wordt behouden voor de toekomst.
Molens zijn beeldbepalende monumenten die op gunstige plaatsen zijn gebouwd voor een optimale windvang. Leer meer over het vak van korenmolenaar en wat hierbij komt kijken: wat doe je tijdens een windvlaag en hoe wordt het maalproces hierdoor beïnvloed? Is al het graan geschikt voor gebruik in brood? Hoeveel wind heb je nodig om te kunnen malen en wat komt er nog meer bij kijken?

Het programma blijft de komende dagen uitgebreid worden met meer (werk)sessies.